Τρίτη 12 Μαΐου 2015

GREEN SKAL & Εταιρική Κοινωνική ευθύνη
 Και το 2014 η GREEN SKALσυνεχίζει το πρόγραμμα “Εταιρική κοινωνική ευθύνη”

  και τίθεται αρωγός στο πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολείων της Νίκαιας  υπό την πρωτοβουλία και εκτέλεση  της σχολικής επιτροπής του δήμου Νίκαιας με σκοπό την βαφή ,αποκατάσταση και δημιουργία καλλιτεχνικών grafitι  σε όλα τα σχολεία του Δήμου.
Ήμασταν και θα είμαστε πάντα κοντά σε τέτοιες προσπάθειες. 


Green Skal 2014
Νέα έργα και για το 2015 .....
σε λίγες ημέρες όλο το πρόγραμμα με νέες πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλη την Αττική.