Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

GREEN SKAL ISO 9001-2008Σε συνέχεια της προσπάθειας για καλύτερες υπηρεσίες , μεγαλύτερη ασφάλεια η εταιρία Green Skal εφαρμόζει το διεθνή πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001-2008.